Aktuális közlemények

2014.07.03.
Hirdetmény: Jelenleg nyomdai úton előállított részvények dematerializált formába történő átalakítása
A Kékkúti Ásványvíz Kitermelő, Töltő és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; cégjegyzékszáma: 01 10 045884) tájékoztatja a tisztelt részvényeseit, hogy a társaság közgyűlése a 8/2014. (05. 28.) számú határozatával elrendelte a jelenleg nyomdai úton előállított részvények dematerializált formába történő átalakítását, úgy hogy 1 darab 100, -Ft névértékű nyomdai részvény helyett 1 darab 100,- Ft névértékű dematerializált részvény kerüljön előállításra. A részvények átalakításának a lebonyolításával a közgyűlés az ügyvezetést hatalmazta meg. 
A társaság felhívja a tisztelt részvényeseit, hogy 2014. július 7. naptól kezdődő 60 napos időszakon belül a nyomdai úton előállított részvényeket a vezérigazgatónak adják át, és közöljék, hogy melyik értékpapír-számlevezetőnél nyitott, milyen számú értékpapírszámlán kívánják nyilvántartatni a dematerializált részvényeket. A nyomdai részvények átadására a társaság székhelyén, a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen van lehetőség minden munkanapon 9 – 17 óra közötti időben. Az értékpapír számla számának megadására a 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címre küldött és a vezérigazgatónak címzett postai küldeménnyel, vagy a kekkuti@kekkuti.hu címre küldött elektronikus levéllel van lehetőség. 
A társaság benyújtottnak tekinti azokat a részvényeket, amelyek a (i) központi értéktárnál találhatóak; (ii) átadták a társaságnak és nyilatkoznak a számlavezetőkre vonatkozóan; továbbá (iii) az elő nem állított részvényeket. Az ezen felül mennyiséget a társaság be nem nyújtottnak tekinti. 
A társaság a nyomdai részvények benyújtásra előírt határidő leteltét vagy valamennyi átalakítandó nyomdai részvény benyújtását követő első munkanapon készíti el és nyújtja be a központi értéktárnak a dematerializált értékpapír előállításához szükséges okiratot.
A nyomdai úton előállított részvényeket a Társaság a dematerializált részvények keletkeztetésének értéknapján érvénytelenné nyilvánítja, és gondoskodik azok fizikai érvénytelenné nyilvánításáról.
Az esetleg be nem nyújtott nyomdai részvények helyett a társaság ugyanannyi darabszámú, 100 Ft névértékű dematerializált részvényt állít elő, melyet a központi értéktárnál nyitott kibocsátói számlán helyez el. 
Az a jogosult, aki elmulasztotta a nyomdai részvényeit szabályszerűen benyújtani, a késedelemből eredően a társaságnál felmerült költségek megtérítése mellett kérheti a dematerializált részvény jóváírását az értékpapírszámláján, illetve a javára letétbe helyezett pénzösszeg kiadását.
A társaság ezen részvényeket a számlán történő jóváírástól számított fél évig őrzi, majd ezt követően az érintett részvényeket fél éven belül befektetési szolgáltató igénybevételével értékesíti, és azok ellenértékét a jogosult javára letétbe helyezi vagy bevonja. 
---------------------------------------------------------
2009.07.08.
A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság a Cg. 01-10-045884/21. számon, 2009. április 1-én hozott végzésével elrendelte a Kékkúti Ásványvíz Zrt. alábbi adatváltozásainak a cégnyilvántartásba való bejegyezését:

- a székhelyünk új címe: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.

A székhelyünk megváltozása következtében új adószámunk: 11331340-2-43
---------------------------------------------------------
2008.12.22.
Telepengedély
2008. december 22.
Tárgy: Telepengedély megadásáról szóló határozat
A Kékkúti Ásványvíz Zrt. Kékkút körjegyzőjének határozata alapján az alábbi telepengedéllyel rendelkezik:
tovább a részletes közleményhez